Game themed mural at Atlassian in Amsterdam. We were asked to design a mural in Atlassian's game room called Atlas Arena, so we included all different kinds of game elements, digital and traditional.

---

Een muurtekening met het thema "games"  gemaakt bij Atlassian in Amsterdam. We werden gevraagd om een muurtekening te maken in Atlassians game ruimte genaamd Atlas Arena, dus in de muurtekeningen zijn allemaal game-elementen te vinden. Zowel digitaal als traditioneel.

You may also like

Clockwork Amsterdam
Custom Gift
Atlassian Amsterdam
Stayokay Amsterdam
Black Stuff
Yieldr Amsterdam
Anomaly Amsterdam
in60seconds Amsterdam
Custom Gift
Nationale Nederlanden Den Haag
Back to Top