Elastic is the company behind Elasticsearch, Kibana, Beats, and Logstash. Elastic helps people explore and analyze their data differently using the power of search. We were asked by the company to design an office mural for their new space in Amsterdam. The theme was Amsterdam and we came up with the concept of adding many different facts (data) about the city. That way we connected Elastic's field of work with Amsterdam. It's one of the biggest murals we did so far and we really enjoyed it!
---
Elastic is het bedrijf achter Elasticsearch, Kibana, Beats en Logsrash. Elastic helpt mensen op een andere manier om data te doorzoeken en analyseren door middel van de kracht van 'search'. We werden door het bedrijf gevraagd om een mural te ontwerpen voor hun nieuwe kantoor in Amsterdam met het thema Amsterdam. We kwamen op het idee om verschillende feiten (data) over Amsterdam erin te verwerken. Op die manier combineerden we het werkgebied van Elastic met Amsterdam. Het is een van onze grootste muurtekeningen tot nu en het was super leuk om aan te werken!

You may also like

Back to Top